Hiển thị một kết quả duy nhất

-33%
230,000.00  155,000.00 
-10%
280,000.00  252,000.00 
-3%
499,000.00  484,000.00 
-42%
189,000.00  109,000.00 
-10%
248,000.00  224,000.00 
-8%
243,000.00  224,000.00